Disclaimer

Disclaimer

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de websites www.Yourspace.com, www.turner-Yourspace.be, www.desyndic.be en www.vanderbuild.be, alsook één van de smartphone Apps van de CVBA Yourspace Services, is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen Yourspace Groep (naar voormelde websites en Apps wordt hierna gezamenlijk verwezen met de term ‘Website’). Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’. Yourspace Services behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie omtrent Yourspace Services

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Yourspace Services, met maatschappelijke zetel aan de Kwadestraat 157 bus 34 te 8800 Roeselare, België. Yourspace Services is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0465.815.873 en draagt als BTW-identificatienummer BE465.815.873..

3. Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij één van volgende kantoren. Bij ieder vastgoedaanbod op de site staat vermeld welke het beherend kantoor is. Yourspace Services CVBA | KBO 0465.815.873